قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

معلم

فیلم آموزش ثبت طرح شهاب در همگام

برای آشنایی با شیوه ثبت نام دانش آموزان و تکمیل فرم شهاب در سامانه همگام فیلم آموزش ثبت طرح شهاب در همگام را از وب سایت آقای درس تماشا کنید. فیلم آموزش تکمیل فرم شهاب در سامانه همگام

توضیحات بیشتر »

بازی ستاره، کلمات و جمله سازی

یکی ازبازی ها که به حافظه دانش آموزان کمک میکند و املا نویسی آنان را تقویت می نماید؛ بازی ستاره،کلمات و جمله سازی است. فیلم زیر را ازوب سایت آقای درس مشاهده کنید تا با نحوه بازی آشنا شوید. فیلم بازی ستاره،کلمات،جمله سازی

توضیحات بیشتر »

بازی گروهی جمله سازی

یکی ازبازی ها که به حافظه دانش آموزان کمک میکند بازی با افزایش کلمات است.بازی به این ترتیب است که نفراول یک کلمه میگوید نفردوم کلمه دیگری به آن می افزاید نفرسوم نیزکلمه دیگری می افزاید به شکلی که ترکیب معناداری پدیدآید. فیلم زیر را از وب سایت آقای درس …

توضیحات بیشتر »