قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

درس پژوهی

درس پژوهی مساحت دایره

چکیده : همانطور که می دانیم درس پژوهی شکل اولیه ای از توسعه ی حرفه ای معلمان می باشد که هدف عمده آن بهبود مستمر تدریس می باشد به گونه ای که دانش آموزان بتوانند مطالب را به شیوه ی موثر تری بیاموزند. گروه درس پژوه تلاش می کند طرح …

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی؛ مقایسه کسرها

مفهوم فراشناخت ، با وجود اهمیت بنیادی آن هنوز به خوبی درک نشده است . فراشناخت با آگاهی از فرآیندهای شناختی انسان و نیز یافتن روش هایی به منظور تقویت و بهبود این توانایی ها همواره مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت است . محققان و متخصصان تعلیم و تربیت …

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی؛ مخلوط و محلول

مقدمه دیر زمانی است که موضوع رشدحرفه ای معلمان به عنوان یک ضرورت اساسی در نظام های آموزشی مطرح شده است.گرایش معلمان به حرفه ای ساختن روش ومنش خود وهمچنین درنظرگرفتن خود به عنوان یک یادگیرنده مادام العمر ازجمله مهم ترین متغیر های تاثیر گذار دراثربخشی آن ها تلقی شده …

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی چیست؟

درس پژوهی درس پژوهی برگردان واژه ژاپنی  jugyokenkyu بمعنی مطالعه یا پژوهش تشکیل شده است .kenkyu بمعنی درس و jugyo بمعنای مطالعه یا پژوهش است . معادل انگلیسی درس پژوهی Lesson study است . درس پژوهی به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعی پیرامون عمل تدریس است . بعنوان یک …

توضیحات بیشتر »