قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

گزارش تخصصی؛ افزایش علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی با روشهای جالب و منحصر بفرد

چکیده :

از اوایل سال تحصیلی ، همواره رفتار دانش آموزان در زنگ ریاضی، توجه من را به موضوعی از این قرار به خود جلب میکرد. بدان معنا که در این زنگ، شاهد چهره های درهم رفته و بی حوصله ی آنان بودم. بعضی از دانش آموزان در این زنگ با یکدیگر صحبت میکردند، برخی از آن ها بی مورد اجازه ی بیرون رفتن از کلاس را میگرفتند، چند تا ازدانش آموزان سرشان را روی میز خود گذاشته چرت می زدند. در واقع آن چه بیش از هر چیز من را متعجب میکند، کم تحرکی و بی توجهی آنان نسبت به درس ریاضی بود. اما در پایان این گزارش : دانش آموزان در انجام تکالیف ریاضی دقت لازم را دارند. – به درس ریاضی و فعالیتهای آن علاقه ی وافری نشان میدهند. – از نتایج آزمون مداد ـ کاغذی که حاکی از پیشرفت آنهاست، راضی هستند. – فعالیتهای عملکردی را به دقت انجام میدهند. – بیشتر دانش آموزان،تکالیف ریاضی را بدون کمک گرفتن از اولیا انجام میدهند. – دفتر ریاضی خود را، تمیز و مرتب نگه داشته اند. – به ساخت وسایل کمک آموزشی مربوط به درس ریاضی علاقه زیادی نشان میدهند. – با روحیه ی شاد، فعالیتهای کلاسی حاضر را انجام می دادند. – اولیای دانش آموزان از پیشرفت درس ریاضی آنان ابراز خرسندی میکنند. – با کاربرد ریاضی در زندگی تا حدودی زیادی آشنا هستند. – هنگام انجام فعالیتهای ریاضی به یکدیگر کمک میکنند

با وب سایت آقای درس همراه باشید تا با شیوه های جالب و منحصر به فرد علاقه مند کردن دانش آموزان به درس ریاضی آشنا شوید:

مقدمه

بیان مساله و توصیف وضع موجود:

 مساله ای که ذهن من را به خود مشغول کرده ، به شرح زیر است: از اوایل سال تحصیلی ، همواره رفتار دانش آموزان در زنگ ریاضی، توجه ما را به موضوعی از این قرار به خود جلب میکرد. بدان معنا که در این زنگ، شاهد چهره های درهم رفته و بی حوصله ی آنان بودم. بعضی از دانش آموزان در این زنگ با یکدیگر صحبت میکردند، برخی از آن ها بی مورد اجازه ی بیرون رفتن از کلاس را میگرفتند، چند تا ازدانش آموزان سرشان را روی میز خود گذاشته چرت می زدند.گاهی اوقات کتاب ریاضیشان را نمی آوردند و هنگام انجام تمرینها و دائم در کلاس راه میرفتند . در واقع آن چه بیش از هر چیز ما را متعجب میکند، کم تحرکی و بیتوجه ی آنان نسبت به درس ریاضی بود. زیرا آنها در زنگهای دیگر فعال و پرتحرّکند و برای انجام دادن فعالیتهای مربوط به درسهای دیگر میل و رغبت زیادی از خود نشان داده و فعالیتهای مورد نظر را به خوبی، کامل و تمیز انجام میدهند، اما درکلاس ریاضی علاوه بر این که غیرفعال هستند، تکالیف و فعالیتهای مربوطه را نیز کامل و مرتب انجام نمی دهند! همچنین، برای حل تمرین روی تخته ی کلاس،کسی داوطلب نمی شود، و زمانی که دانش آموزی را صدا میزنیم تا تمرینی را حل کند، چندان رغبتی برای انجام تمرین از خود نشان نمی دهد. در صورت نوشتن پاسخ نادرست هم، هیچ کس نظری نمیدهد! فراگیران یاد شده نه تنها به تمرینهای انجام شده روی تخته ی کلاس توجهی نمی کنند، بلکه به کتاب خود هم توجهی ندارند تا پاسخهای ناصحیح را اصلاح کنند. این امر نشان دهنده ی آن بود که اصلاً دقت و توجه کافی را ندارند. با توجه به تذکرات زیادی که به آن ها می دهیم باز هم شاهد پاسخ های نادرست و ناقص تمرین های ریاضی هستم. از این رو، وضعیت موجود واقعاً برایم رنج آور است. از نتایج آزمون های مداد-کاغذی نیز رضایت چندانی نداریم، به جز تعداد اندکی، بقیه دانش آموزان، پاسخ سؤالات آزمون را ناقص یا نادرست می نویسند، با اینکه بیشتر سؤالات در کلاس، تمرین میشود، ولی باز هم بی دقتی یا عدم یادگیری مفاهیم ریاضی کاملاً ١٠ مشهود است. زمانی که فعالیتهای عملکردی ارائه میشود تا انجام دهند، مشاهده میکنیم که بیحوصله، بیدقت و نامرتب انجام می دهند. از این که آنها از اول سال این قدر نسبت به درس ریاضی بیتوجه هستند، متأثر شدیم. احساس میکنیم که حتماً مشکلی هست که به درس مورد نظر بی اعتنا هستند، به همین دلیل توجه ما به این مسأله بیشتر جلب شد.بنابراین پس از تبیین وضع موجود به تعیین مساله خود می پردازیم. عنوان گزارش خود را اینگونه بیان می داریم: “چگونه می توانیم میزان علاقه مندی شاگردانمان به درس ریاضی پایه اول دبستان را افزایش دهیم؟” با توجه به اهمیت این درس عدم علاقه به آن از سوی دانش آموزان که منجر به ناتوانی یادگیری شده،وهمچنین باعث افت تحصیلی و اتلاف بودجه شده و به سرزنش و تحقیر دانش آموزان، تشکیل خودپنداره ی ضعیف و کاهش عزت نفس آنان انجامیده و سلامت روانشان را نیز به مخاطره میاندازد ،از این رو، و بر اساس وظیفه ی خطیر الهی و تعهد شغلی خود و احساس مسئولیتی که در برابر دانش آموزانمان داریم، سعی میکنیم در صدد رفع این مشکل براییم. تصمیم گرفتیم ابتدا علل بیعلاقه گی آنان را نسبت به درس ریاضی ریشه یابی نموده و سپس به حل آن مبادرت ورزیم. انگیزهی ما به عنوان آموزگار پایه اول ابتدایی این بود که با استعانت از خداوند متعال و استفاده از نقطه نظرات همکاران، به بررسی موانع ایجاد شده پرداخته و همچنین با بهره- مندی از روشهای گوناگون، تجربیات و راهکارهای ابتکاری، علاوه بر ایجاد و افزایش علاقه مندی آنان به درس ریاضی، مهارتهایی را در رابطه با این درس مهم ایجاد کنیم و همچنین روشها و طرحهای مناسبی را جهت علاقه مندی آنان در به کار گیری مفاهیم ریاضی در زندگی روزمره فراهم نماییم.مسألهای که برایم مطرح میشد این بود؛ با توجه به محور بودن دانش آموزان در فعالیتهای کلاس، در راستای هدف  چه راهکارهای عملی را میتوان ارائه نمود تا میزان علاقه مندی دانشآموزان به درس ریاضی و فعالیتهای مربوط به آن بیشتر شود؟ به عبارت روشن- تر، با استفاده از چه روشهایی میتوان، زمینه ی مناسبی برای شرکت فعال فراگیران در انجام فعالیتهای مربوط به درس ریاضی فراهم نمود .

گردآوری اطلاعات ( شواهد)۱:

الف. مصاحبه: به منظور کسب اطلاعات مفیدتر، چند سؤال را تنظیم کردیم و در زنگهای مختلف که وقت آزاد داشتیم، از دانش آموزان میپرسیدیم. سؤالات چنین بود:

-۱ به نظر شما چگونه می شود کلاس ریاضی را با نشاط کرد؟ -۲ به نظر شما چگونه می شود یادگیری ریاضی را برایتان آسان تر سازم؟ چند نمونه از پاسخ دانش آموزان، چنین بود: * استفاده از تصاویر زیبای مرتبط با مفهوم درس ریاضی * استفاده از شعر در تدریس * استفاده از بازی و اجرای نمایش

 ب. مشاهده : به لحاظ حضور در کلاس همکاران و ارتباط مستقیم با دانش آموزان و محیط پیرامون آنها، برخی از اطّلاعات خود را، از طریق مشاهده به دست آوردیم. بدین طریق که در زنگهای ورزش، که مربی داشتیم و وقت ما آزاد بود، با همکارانمان در پایه های مختلف هماهنگ میکردیم و به کلاس آنها میرفتیم و روش تدریس ایشان و فعالیت دانش آموزان را مشاهده نموده و نکاتی که به نظرمان، منجر به ایجاد علاقه مندی دانشآموزان نسبت به درس ریاضی میشد، را یادداشت میکردیم، مانند: استفاده از روش ایفای نقش توسط دانش آموزان و ارزشیابی تشخیصی جهت تعیین نقطه ی شروع تدریس.

ج. پرسش نامه : سوالات ما در بخش پرسشنامه،مربوط به نظر همکارانمان بود و ما نظرات آنها را جویا شدیم. سؤالات ما بدین گونه است:

۱ به نظر شما با چه روشهایی میتوانیم کلاس ریاضی با نشاط و شاداب داشته باشیم؟ . ۲ جهت آگاهی از وضعیت درس ریاضی فرزندتان چه روشهایی را پیشنهاد میدهید؟ .۳ چگونه میتوان وسایل کمک آموزشی را برای دانشآموزان پایه اول جذاب نمود؟ .۴ به نظر شما چگونه میتوان نگرش منفی دانش آموزان را نسبت به یادگیری درس ریاضی از بین برد؟ نمونهای از پاسخ همکاران به پرسشنامه، چنین بود: * ساخت وسایل کمک آموزشی توسط دانش آموزان، *استفاده از روش های گروهی و مشارکتی در تدریس برخی از مفاهیم ریاضی

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های اولیه:

بر اساس داده هایی که از سه روش مصاحبه،مشاهده و پرسشنامه کسب کردیم، این داده ها را این گونه تفسیر و به اطلاعات مفید و مورد نظر تبدیل نمودیم: این مشکل یکی از مشکلات مشترک در همه کلاس ها می باشد که هم دانش آموزان ،هم والدینشان و هم معلمان مشتاق برطرف کردن این مساله هستند. ما متوجه شدیم که عامل مهمی که در بی توجهی و بی علاقگی شاگردان نسبت به درس ریاضی موثر است ،خشک و بی روح بودن و انتزاعی بودن درس ریاضی و همچنین نحوه تدریس معلم است که معلم باید با خلاقیت خود ،استفاده از ر وشهای نوین و دانش آموز محور و فعال نمودن آنها در کلاس و نیز خارج از کلاس و کاربردی کردن مسایل و تمرینات و همچنین تلفیق این درس با نقاشی،شعر ،اجرای نمایش و … این عامل مزاحم را برطرف ساخته و دانش آموزان را نسبت به این درس علاقه مند(تر) سازد.

انتخاب و اجرای راه حل:

راه حل های انتخابی به شرح زیر است: -۱ تنظیم طرح درس مدون ( شامل اهداف در سه حیطه و ارزشیابی تشخیصی، تعیین روش تدریس، ارزشیابی تکوینی و…) -۲ ارایه کارت امتیاز جهت ایجاد انگیزه و ایجاد لذت از انجام فعالیت های ریاضی ؛ ۳- ساخت وسایل کمک آموزشی توسط دانش آموزان به منظور کاربرد مهارت ها و مفاهیم آموخته شده؛ ۴-ارائه ی فعالیتها و تکالیف براساس تفاوتهای فردی، نیازها و علایق دانش آموزان جهت پرورش ذهن خلاق و مبتکر، توانایی برآورد راه حل مسائل روزمره و آموزش ریاضی مورد نظر در رابطه با سایر دروس ؛ ۵ – انجام بازیهای تمرینی هدفدار به منظور پرورش دقت و تقویت حافظه ی دیداری و شنیداری فراگیران وایجاد نشاط در آنها؛ در گام بعدی سعی کردیم راهکارهای مطرح شده را به اجرا گذاشته که گزارشی از آن را ذیل آورده ایم: -۱ تنظیم طرح درس : من این عمل مهم را ارائه نمودم، بعد با آگاهی و آمادگی کامل در کلاس حاضر میشدم. با استفاده از طرح یاد شده، روش تدریس متناسب با هدف و مفهوم مورد نظر، نکات مورد نظر در ارزشیابی تشخیصی و همچنین، نقطه ی شروع تدریس را مشخص مینمودم. برای تدریس هر مفهوم، از روش خاصی استفاده میکرد م مثلاً: برای معرفی مقایسه اعداد روش بارش فکری و داستان گویی را به کار می برد م برای تدریس جمع و تفریق روی محور اعداد، از روش داستان گویی(خرگوش بازیگوش که می خواست، به مهمانی برود ولی وسط راه یادش آمد، هدیه ای که برای دوستش خریده بود، را در مغازه ی فروشنده جاگذاشته و حالا باید برگردد و هدیه را بیاورد و داستان های مشابه به این داستان، برای جمع و تفریق روی محور اعداد بیان میکردیم.) یا برای تدریس مفهوم پول و ارزش آن، از روش ایفای نقش استفاده نمودم. در این قسمت به دو نمونه از روشهای اجرا شده، اشاره مینمایم استفاده از روش ایفای نقش توسط دانش آموزان برای تسهیل و تسریع یادگیری بعضی از مفاهیم ریاضی، از روش ایفای نقش استفاده مینمودم. مثلاً: برای مفهوم پول و ارزش آن؛ نمایش فروشنده ی مهربان به اجرا درآمد. بدین صورت که در مورد پول و ارزش آن توضیح کوتاهی ارائه داده، سپس از دانش آموزان خواستم هر چه در مورد پول و ارزش آن میدانند بگویند. در پایان جلسه از دانش آموزان خواستم، اگر پول کشورهای دیگر را دارند به کلاس آورده و به دوستان خود نشان دهند. برای اجرای نمایش نیز، دو نفر داوطلب، به عنوان بازیگر انتخاب شدند و پس از مشورت کوتاهی با یکدیگر، نمایش خود را به اجرا درآوردند. به این صورت که، یکی از دانش آموزان نقش فروشنده و دیگری نقش خریدار را اجرا کردند. فروشنده، تعدادی گل سر و پاک کن و مداد با قیمت های مختلف روی میز چیده بود و خریدار با توجه به مقدار پولی که داشت، خرید میکرد. بعد از تشویق توسط دوستانشان، داوطلبین دیگری انتخاب می شدند. علاوه بر اجرای نمایش، جهت یادگیری بعضی از مفاهیم مانند، مفهوم پول و ارزش آن، جمع و تفریق روی محور اعداد و چند مورد دیگر. هنگام اجرای نمایش و پانتومیم، در صورت نیاز، آن ها را راهنمایی میکردم. در ابتدای اجرای این راهکار، دانش آموزان، هنگام خرید دچار مشکل میشدند، ولی مدتی بعد از آن، مشاهده میکردم، راحتتر از قبل خرید میکنند. ارایه کارت امتیاز به شاگردان : به میزان محدود از روشهای ایجاد انگیزه بیرونی نظیر کارت و جایزه نیز استفاده کرد م که این روش تا حدودی موثر واقع شد.به این صورت که در قبال انجام یک فعالیت مطلوب یا پیشرفت در درس ریاضی ،به آنها کارت امتیاز می داد م و آنها با توجه به امتیازات کسب کرده خود، جایزه ای از کمد انتخاب و تحویل می گرفتند.ساخت وسایل کمک آموزشی توسط دانشآموزان به منظور تسریع در یادگیری مفاهیم و ایجاد نشاط و علاقه مندی در دانش آموزان به درس ریاضی: در هنگام تدریس از وسایل دست ساز آنان استفاده میکردم. بدان معنا که، روز قبل، نام وسیله و لوازم مورد نیاز را روی تخته کلاس نوشته و در زنگ مورد نظر، دانش آموزان با اطّلاع قبلی و با وسایل معرفی شده، به کارگاه می آمدند و با راهنمایی لازم، وسیله ی مورد نظر را میساختند. هم چنین در صورت نیاز به یکدیگر کمک میکردند. سپس وسیله ساخته شده را به منزل برده و به اولیای خودش نشان میدادند و روز بعد، آن را به کارگاه آورده و در کمدی نگهداری میشد، تا برای انجام فعالیتهای بعدی، در دسترس باشد. با ساخت وسایل کمک آموزشی توسط فراگیران، علاوه بر ایجاد علاقه به درس ریاضی، حافظه ی شنیداری آنان نیز تقویت میشد. چرا که دانش آموزان با دقّت، به راهنماییها و توضیحات گوش میدادند. نظارت بر اجرای راه حل برای ساخت وسایل کمک آموزشی، دقت داشتم همه ی دانش آموزان وسایل مورد نیاز را آورده باشند، در غیر این صورت، ساخت وسیله به روز دیگر موکول می شد. هم چنین نحوه ی فعالیت دانش- آموزان را مشاهده نموده و در صورت نیاز، راهنمایی میکردم. زیرا در ساخت اولین وسیله مهارت زیادی نداشتند، ولی در مراحل بعدی، کار با چسب و قیچی و … را آسان تر انجام می دادند. هم چنین از وسایل دست ساز خود بهتر استفاده می کردند. –

ارائه ی فعالیتها و تکالیف فردی، براساس تفاوتهای فردی، نیازها و علایق دانش آموزان: همیشه سعی داشتم، مفهوم آموخته شده به دانش آموزان، فقط در سطح دانش باقی نماند، بلکه به سطح درک و فهم و بخصوص کاربرد نیز، ارتقا یابد. بدین صورت که ابتدا دانش- آموزان گروهبندی میشدند، سپس فعالیتها را، در گروه با هم انجام میدادند. در این روش، علاوه بر یادگیری عمیق مفهوم مورد نظر، حس همکاری و تعاون نیز در آنان تقویت میشد. هم چنین تکالیفی که برای منزل به فراگیران ارائه میشد، از نوع کاربردی بود، به گونه ای که برای یادگیری بهتر مفهوم اندازه گیری، فقط به تمرینهای کتاب اکتفا نمیکرد م و تمرینهای تکمیلی نیز، برای آنان در نظر میگرفتم. به عنوان مثال از دانش آموزان میخواستم جدول زیر را در دفتر فعالیت های ریاضی بکشند و آن را تکمیل کنند. برای یادگیری عمیقتر مفهوم ساعت، از جدولی شبیه جدول بالا استفاده میکردم. با این تفاوت که زمان انجام بعضی ازکارها، مانند: خوردن غذا، نوشتن تکالیف و غیره را مینوشتند. برای تمرین جمع و تفریق از دانش آموزان میخواستیم، شماره ی پلاک منزل خودشان را با شماره ی پلاک خانه ی همسایه سمت راست جمع، و از شماره ی پلاک خانه ی همسایه سمت چپ تفریق کنند و در دفتر فعالیت ریاضی خود بنویسند. سعی میکردم برای دانش آموزان ضعیفتر، تمرینات ساده تری در نظر بگیرم. به طور مثال؛ برای تمرین حروف نویسی، از آنها میخواستم شماره کفش افراد خانواده را، با عدد و حروف در دفتر فعالیت ریاضی خود بنویسند و دانش آموزان قویتر، تعداد انگشتان دست خانواده ی خود را، با تعداد انگشتان دست خانواده ی دوستش، ابتدا جمع و سپس جواب را به عدد و حروف بنویسند. برای یادگیری بهتر اندازه گیری طول، برای هر گروه، مکانی را در حیاط دبستان، مانند: لبه پنجره، دروازهی فوتبال، آبخوری و غیره را مشخص میکردیم، تا بعد از گروه بندی، با استفاده ازمترهایی که چند جلسه قبل ساخته بودند، طول مکانهای مورد نظر را اندازه بگیرند.یا از روش تلفیقی استفاده کرده و از دانش آموزان میخواستم، تعداد حرف «ص» که در درس پرواز موج و درس بچه های رنگین کمان کتاب فارسی وجود دارد را، پیدا کنند تا علاوه بر نوشتن این کلمات، تعداد آنها را با هم جمع، و سپس مقایسه کنند که در کدام درس، حرف «ص» بیشتر به کار رفته است. این اقدامات سبب شد تا همگی این فعالیتها را انجام دهند، علاقه ی آن ها به انجام این گونه فعالیت ها، افزایش یافت.

-انجام بازی های هدفدار : یکی از بازی هایی که در این مورد در حیاط مدرسه انجام گرفت،استفاده از بازی “بساز بساز چی بسازم “بود.به این صورت که دانش آموزان را به ۲ گروه مساوی تقسیم کردیم و از آنها می خواستیم اعداد یا علایم ریاضی را با چینش و چگونگی قرارگیری کنار یکدیگر بسازند که با توجه به درستی چینش و سرعت عمل آنها امتیاز می دادیم.همچنین با استفاده از وسایلی از قبیل آفتابه یا … از آنها می خواستیم اعداد یا علایم مورد نظر را روی زمین ترسیم نمایند که برای آنها بسیار جالب بود.

توصیف وضع مطلوب(شواهد ۲ ):

در بررسی اعتبار سنجی از تجارب صاحبنظران از قبیل همکاران استفاده کردم وبهره لازم را بردیم. قابل ذکر است که در طول سال تحصیلی با بررسی مشاهداتمان(از فعالیت های شاگردان) و بررسی آزمونهای مدادـکاغذی و جمع بندی پاسخ دانش آموزان به سوالات مصاحبه، هنگام بازدید از پوشه ی کار ریاضی و فعالیتهای عملکردی دانش آموزان و آزمون های مداد – کاغذی درس مورد نظرملاحظه گردید که: -نتایج آزمون مداد ـ کاغذی قابل قبول بوده و نشانگر پیشرفت بسیارخوب دانش آموزان در درس ریاضی میباشد.(ارزشیابی توصیفی یک سطح و برخی حتی دو سطح رشد داشتند.) -دانش آموزان در انجام تکالیف ریاضی دقت لازم را دارند. به درس ریاضی و فعالیتهای آن علاقه ی وافری نشان میدهند. از نتایج آزمون مداد ـ کاغذی که حاکی از پیشرفت آنهاست، راضی هستند.فعالیتهای عملکردی را به دقت انجام میدهند.  بیشتر دانش آموزان،تکالیف ریاضی را بدون کمک گرفتن از اولیا انجام میدهند.  دفتر ریاضی خود را، تمیز و مرتب نگه داشته اند. به ساخت وسایل کمک آموزشی مربوط به درس ریاضی علاقه زیادی نشان میدهند. با روحیهی شاد، فعالیتهای کلاسی حاضر را انجام می دادند. اولیای دانش آموزان از پیشرفت درس ریاضی آنان ابراز خرسندی میکنند. با کاربرد ریاضی در زندگی تا حدودی زیادی آشنا هستند. هنگام انجام فعالیتهای ریاضی به یکدیگر کمک میکنند.

نتیجه گیری:

به طور خلاصه می توان گفت که تقریبا در همه کلاسها شاهد بی رغبتی و بی انگیزگی یا کم انگیزگی تعدادی از شاگردان نسبت به درس ریاضی هستم ولی می توان با اقدام به بعضی فعالیت ها از سوی معلم و سایر همکاران و همچنین والدین و از همه مهم تر خود شاگردان این مساله را برطرف ساخت.بنابراین مرتفع ساختن این مساله نیاز به یک فعالیت دسته جمعی دارد که دور از دسترس نیست. موانع ومشکلات احتمالی : از جمله مشکلات پیبش رو در اجرای این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد: *بروز رفتار مصنوعی از سوی دانش آموزان حین مشاهدات ما (مشاهدات مستقیم محقق و عکس هایی که حین فعالیت از دانش آموزان گرفته نمیشود و …) *سوگیری محقق در برخی از مراحل تحقیق(از قبیل تصحیح آزمون های مداد-کاغذی و …) *نبود جامعه آماری با اندازه مطلوب (تعداد کم شاگردان) *درگیر شدن سایر عوامل وتاثیر آنها در نتیجه تحقیق(از قبیل خستگی شاگردان ، وجود مسایل ومشکلات خانوادگی و …) و …

پیشنهادات:

به همکاران گرامی پیشنهاد می شود که در انتخاب و اجرای این موضوع  صبر و بردباری پیشه کرده و در اجرای تک تک مراحل دقت و تمرکز لازم را مبنای کار قرار دهید تا از به وجود آمدن هرگونه خطا و عاملی که از اعتبار تحقیق شما می کاهد،جلوگیری شود

منابع و مآخذ:

١- لانگ ، سرژ ؛ هنر ریاضی ورزیدن ؛ ( غلامرضا یاسی پور) ؛ چاپ اول ؛ بهار ١٣٧١ .

۲- مجموعه مقالات دهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

۳- دفت ، جان ؛ درک مفاهیم ریاضی از طریق بازی های آموزشی ؛ (حسن نصیرنیا )؛ انتشارات مدرسه ؛ چاپ سوم ؛ زمستان ١٣٧۵.

۴- پولیا ، جورج ؛ خلاقیت ریاضی ؛ (پرویز شهریاری ) ؛ انتشارات فاطمی ؛ چاپ هفتم ؛ ۱٣۸۲.

درباره ی mrdars.com

مطلب پیشنهادی

گزارش تخصصی؛ چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم را کاهش دهم؟

چکیده اقدام پژوهی : در سال ۹۴-۹۵ وقتی در یکی از دبستانهای شهرستان سبزوار مشغول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *