قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

گزارش تخصصی؛استفاده از انواع فعالیت های جذاب، برای بهبود خط نوشتاری “زهرا/ علی”

چکیده :

 در اوایل سال تحصیلی با دیدن مشق و املای ” زهرا/ علی ” متوجه مشکل بدخطی او که گاهی تا حد نارسا نویسی نیز می رسید ، شدم  شواهدی که از من این مشکل زهرا / علی داشتم با همکارانم تصمیم گرفتیم در جهت بهبود خط نوشتاری اش او به کمک نماییم در این گزارش  سعی کردیم دانش آموز روش صحیح نوشتن ،  مداد در دست گرفتن ، شکل صحیح حروف ، اندازه ی بیاض و سواد حروف ، ابتدا و انتهای نگارش حروف و … را یاد بگیرد و همچنین برای تقویت عضلات ماهیچه ای دست دانش آموز و هماهنگ تر شدن بیشتر چشم و دست او هنگام نوشتن، فعالیت هایی در را زنگ های و هنر ورزش با همکاری و مساعدت های مدیر و مربی تربیت بدنی انجام دادیم و. همچنین برای رفع موانع فیزیکی،جسمی و نگارشی تا رسیدن به وضع مطلوب تلاش کردیم .

 مقدمه :

 در گزارش حاضر  ، با توجه به این اصل که کودک بیشتر به بازی علاقه مند است ، بد  خطی دانش آموز اصلاح شده است . همچنین به صورت ریشه به ای مشکل پرداخته شده است  ، نه این که متوسل رو به نویسی هایبی هدف و خسته کننده شود در که مواردی به تشدید مشکل منجر می شود. این نوشتار شامل چندین بخش است که پس از بیان مسئله و ارائه ی شواهد و تحلیل داده ، ها راه حلهایی را بطور موقّت در نظر گرفته و سر انجام پس از گزینش روش مؤثّر با نظارت بر آن شواهدی دال بربهبود مشکل ارائه کرده و پس از تأیید وضع مطلوب از جانب چند مرجع ، توصیه هایی شده است .
با وب سایت آقای درس همراه باشید تا با راهکارهای بهبود خط نوشتاری در این گزارش تخصصی آشنا شوید .

توصیف وضعیت موجود

 با توجه به اینکه اینجانب جندین سال  ازخدمتم را اکثراًدرکلاس اول و دوم تدریس کرده ام در اوایل سال تحصیلی متوجه شدم که یکی از دانش آموزان نسبت  به دیگر دانش آموزان دارای خطی نا زیبا نا و متناسب می باشد با بررسی و نظارت بیشتر و تکالیف انجام شده در کلاس و اظهارات مادر شان به فکر پژوهش برای رفع مشکل نا رسا نویسی بد و خطی وی برآمدم . دانش آموز مورد نظر دختری/پسری با قد متوسط.  فرزند اول یک خانواده ۴ ی نفری می باشد و. والدین او دارای سواد پنجم ابتدایی هستند از و نظر مالی در سطح متوسط می باشند او. دارای یک برادر ۳ ساله نیز می باشد . در نوشته های این دانش آموز اندازه ی حروف در یک کلمه با هم تناسب ندارند .( حروف دندانه ، دار و ریز حروف قبلی و بعدی را درشت می نویسد ) دو جزء کلمات ترکیبی را خیلی با فاصله می نویسد به ، طوری که دو کلمه ی از جدا هم تصور می شود. حروف گودی ( دار مقعر ) مانند ” ی ” ، ” ل ” و ” ن ” به را صورت شکسته و گوشه دار می نویسد . اتصالات حروف در را کلمات به صورت اصولی انجام نمی دهد در و نوشته هایش خط زمینه را رعایتنمی کند. گاهی که اشتباه می نویسد دوباره بدون پاک کردن ، روی همان کلمه ی اشتباه شروع به تصحیح می نماید . بنابراین نوشته ی ها نا وی مفهوم و کثیف به نظر می رسد به. خاطر همین بد خطی و عدم استفاده از مداد پاک در کن اکثر مواقع ، دفاتر و کتابهایش اغلب کثیف نا و مرتب است . البته گاهی با تشویق های و من مادرش حوصله به خرج می دهد و خوب می نویسد و. این روزنه ای برای شروع به اصلاح وضع موجود برای من می باشد .

راستی چه عواملی موجب ایجاد این مشکل شده است؟

  • آیا ضعف از اندامهای نوشتاری اوست ؟
  •  ما آیا می توانیم این مشکل را رفع کنیم ؟

گردآوری اطلاعات :

  • الف – مشاهدات ( مستقیم و غیر مستقیم ) در موقعیت های مختلف خصوصاً در زمان انجام فعالیتهای عملی
  •  ب – بررسی و تحلیل پرسشنامه ی سیاهه ی رفتار
  •  ج – اسناد و دارک ( عکس های گرفته شده از حالات مختلف دانش آموز )همراه بادست خط دانش آموز
  • د-پرسشهای مصاحبه از ای معلمان پایه ی دوم مدارس مختلف
  • هـ- یادداشت های روزانه این فایل فقط برای مشاهده است .

 الف – مشاهدات : مشکل بدخطی این دانش آموز طبق بررسی هایی  که از پوشه ی کار کلاس اول به او عمل آمد. مشخص شده بود او علاوه بر آنکه اندازه وشیب و شکل کلی حروف را صحیح انجام نمی داده ، جهت رسم شکل حروف را هم نمی دانسته است. امسال هم در  پایه ی دوم با مشاهده ی خودم که در بررسی تکالیف  او و دست خطش در پای تابلوی کلاس و اعتراض دوستانش از ناخوانا بودن نوشته های و او همچنین گلایه ی مادر دانش آموز و بیان اظهارات ایشان در زمان دیدار با من بعمل آمده بود به این مشکل او پی بردم . و به همین دلیل در جستجوی راه حلی برای رفع این مشکل او برآمدم . و باهمکارانم تصمیم گرفتیم در این مورد اقدامی انجام دهیم.

تجزیه و تحلیل داده ها

 طبق بررسی های انجام شده بر روی شواهد یک و با مطالعه ی مبانی نظری مرتبط مشکل بد خطی ، عوامل مختلفی می تواند در. ایجاد این مسئله مؤثر باشند.  که از جمله ی  آنها می توان به آموزش نا مناسب ، عوامل جسمانی ، خانواده ، عوامل روحی – عاطفی و شرایط و موقعیت کلاسی اشاره کرد . آموزش نا مناسب را میتوا ن از مهمترین عوامل دانست.  که در اینجا نحوه ی تدریس و ارزیابی معلم ، نقش بخصوصی را ایفا می کند. معلمی که با دادن تکالیف زیاد و نا مناسب پوشه ی کاررا از سر خود وا می کند واز تکالیف کاربردی استفاده نمی کند به و کمیت تکالیف بیشتر از کیفیت ها آن اهمیت می دهد باعث خستگی زیاد و کاهش انگیزه در دانش آموز می شود. که در نگارش صحیح و زیبا نوشتن او تأثیر می گذارد.ودر دانش آموز ایجاد استرس و اضطراب شدید می نماید و همچنین نبود وقت کافی جهت نظارت معلم بر تکالیف دانش آموزان به علت چند پایه بودن کلاس باعث می شود که دانش آموزان نسبت به انجام تکالیف نوشتاری خود بی علاقه و بی انگیزه شوند و همین آموزش نامناسب معلم می تواند در دانش آموزان مشکلات روحی و عاطفی ایجاد کند . خانواده از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت دست خط دانش آموز می باشد . نقش خانواده بعنوان نقش راهنما در منزل ، تشویق دانش آموز و ایجاد ارتباط مستمر با مربیان آموزشی به جهت نظارت صحیح روی دست خط دانش آموزان است. عدم توجه والدین در بازخورد مناسب نسبت به تکالیف نیز عامل مؤثری بر بی نظمی و بد خطی کودک است. همچنین بد خطی بعضی از والدین بعنوان سرمشق و الگوی نامناسب شدت بخش این مشکل خواهد بود . از عوامل دیگر می توان به عوامل فیزیکی محیط مدرسه اشاره کردکه شامل نبود نور کافی هنگام نوشتن ،نا مناسب بودن و میز نیمکت نسبت قد به دانش آموز و همچنین کیفیت لوازم نوشتاری او می شود. نامناسب بودن و میز نیمکت دانش آموز بر نحوه ی نشستن دانش آموز و عدم تسلط او درهنگام تأثیرمی گذارد.نامناسب  ونا مطلوب بودن لوارم التحریر دانش آموز در ایجاد این مشکل می تواند اثر گذار باشد.وجود ناراحتیهای جسمانی از جمله ضعف بینایی،ضعف عضلات دست …و در تضعیف روحیه ی دانش آموز و عدم اعتماد به نفسش در نوشتن و یادگیری،نقش مهمی دارد.خستگی دانش آموز یا و خواب آلود بودن در او کلاس و دیگر عوامل روحی و عاطفیش از جمله ضروریاتی است که معلم باید در کلاس و  در مورد تمامی دانش آموزانش مد نظر داشته باشد و تا حد توان در ریشه یابی این مشکلات و کاهش آنها تلاش کند ما.برای نشان دادن عوامل اثرگذار بر مشکل بدخطی  از الگوی ترسیم مفاهیم استفاده کرده ایم .

ارائه ی راهکارهای عملی برای برطرف کردن مشکل بدخطی دانش آموز

۱ -ایجاد انگیزه ی زیبا نویسی در دانش آموزان با نشان دادن چند نمونه خط زیبا در کات پستال و ها کتاب های هنر . در این مرحله دانش آموز با دیدن این نمونه ها انگیزه ی بیشتری برای زیباتر نوشتن پیداکرد

۲-آموزش صحیح به دست گرفتن و قلم همچنین طرز نشستن صحیح هنگام نوشتن با ارائه ی الگوهایی از هم کلاسی هایش از( اوایل سال تحصیلی

۳-فعالیت هایی برای تقویت عضلات کوچک و بزرگ دست دانش آموز در ، زنگ هنر انجام .شد به که شرح زیر می باشد: بازی با خمیر بازی و درست کردن اشکال و حروف ، مچاله کردن روزنامه و باز ، بسته کردن دکمه های لباس و بند کفش ، رسم کردن خطوط و نوشتن کلمات بر روی ماسه ی نرم وتمیز ، چنگ زدن ، هوا بریدن اشکال هندسی . بعد از انجام این فعالیت ها مشاهده شد که عضلات دست دانش آموز نسبت به قبل ورزیده و تر قویتر .شد  که دربدست گرفتن مداد و تند نویسی او تأثیر زیادی گذاشت

۴-برای هماهنگ تر شدن چشم و دست دانش آموز فعالیت هایی با همکاری معلم ورزش در زنگ های ورزش انجام شد. به که شرح زیر می باشد: انداختن توپ در سطل،گرفتن و پرتاب کردن توپ،پیچاندن به نخ دور قرقره،طناب بازی،نوشتن در هواوحمل یک استکان از پر آب،به گونه ای که هنگام راه رفتن آب نریزد.همچنین از اولیای دانش آموز مشکل در دار خواست که.شد این فعالیت یا ها فعالیت های شبیه در نآ منزل نیز انجام شود.. راستای فعالیت های انجام شده برای هماهنگی بیشتر چشم و دست دانش آموز،یک سری خطوط موازی با فاصله های و کم زیاد در دفتر شطرنجی به دانش آموز ارایه در او تا.شد وسط دو هر خط موازی یک خط راست از یک جهت ب دون برداشتن مداد رسم که.کند این فعالیت ها تحت عنوان آزمون(فراستیک در) کتاب اختلالات دیکته نویسی دکتر مصطفی تبریزی آورده شده است

-۵ با انجام فعالیت های فوق تغییراتی در دست خط دانش آموز ایجاد با که.شد تشویق های معلم و توجیه کردن اولیا نسبت به رسیدگی به تکالیف فرزندشان و تمرین کردن او با باعث تقویت انگیزه در دانش آموز گردید در و. ذهن دانش آموز تصویر مثبتی از خودش ایجاد شد.

-۶ به وسیله لاک غلط گیر یک علامت بر روی مداد دانش آموز مشخص کردیم تا. محل مناسبی که هنگام نوشتن باید بگیرد از را. یاد نبرد . ۷ -برای آشنای ی بیشتر دانش آموز با روش و نحوه ی نوشتن خط تحریری،از کتاب چهار جلدی تمرین (خط سید مرتضی موسوی گرمارودی) استفاده کردیم و در را آن اختیار دانش آموز قرار دادیم و. همچنین کپی برداری از روی کلمات کتاب به وسیله ی کاغذ نازک به را دانش آموز آموزش دادیم که کودک میتواند در طول تابستان هم به کمک اولیا این تمرینات را انجام دهد

-۸علاوه بر دادن سرمشق مناسب به و اندازه، از دانش آموز خواسته . شد کارهایی را در که منزل انجام می دهد به. صورت یایادداشت های روزانه تهیه کند در و کلاس ارائه دهد

-۹ در دو هر سه روز یک زن در بار گ های درس بنویسیم مسابقه ی خط برگزار   شد وبه  نفرات برتر بخصوص کسانی که خطشان بهتر شده بود جوایزی اهداء گردید .

– ۱۰ نشاندن دانش آموز مشکل  دار در کنار یکی از هم کلاسی های خوش تا خط باعث انگیزه و فعالیت بیشتر او در شود

 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

 -1شیوه ی نظارت در مرحله ی اول ( ایجاد انگیزه ) مشاهده ی عملکرد او توسط معلم حین انجام تکالیف و ارائه ی رهنمودهای بعدی.

-۲ راه نظارت بر شیوه ی صحیح به دست گرفتن قلم بصورت مشاهده ی مستقیم و ارائه ی الگوهای مناسب انجام گرفت .

-۳ در فعالیت های مربوط به تقویت عض لات شیوه ی نظارت ، مشاهده ی مستقیم معلم بود .

– ۴ در فعالیت های مربوط به هماهنگی چشم و دست دانش آموز در که زنگ های ورزش انجام شد شیوه ی نظارت مشاهده ی مستقیم معلم و نظرخواهی از دبیر تربیت بدنی ، وهمچنین بازبینی دفتر شطرنجی دانش آموز بود .

– ۵ در راهکار پنجم نظارت بصورت مشاهده ی مستقیم خود معلم و والدین و اظهارات ها آن .

– ۶ در راهکار ششم شیوه ی نظارت به مشاهده ی مستقیم معلم در نحوه به ی دست گرفتن مداد توسط دانش آموز بود .

– ۷ در راهکار هفتم شیوه ی نظارت بصورت مشاهده ی مستقیم و بازبینی کتاب خط دانش آموز و ارائه باز ی خوردها وراهنماییهای لازم .

– ۸ در راهکار هشتم شیوه ی نظارت بصورت مشاهده ی مستقیم معلم و بازخوردهای اولیا و بازبینی یادداشتهای روزانه.

-۹ در راهکارهای نهم ودهم شیوه ی نظارت بصورت مشاهده ی مستقیم عملکرد و میزان علاقه یدانش آموز بود.

– ۱۰ بطور کلی در این پژوهش نحوه ی نظارت بر اجرای راهکارها ، مشاهده ی مستقیم معلم هنگام انجام تکالیف و فعالیت و ها نظرخواهی از دبیر تربیت بدنی واولیای دانش آموز بود.

  گردآوری اطلاعات و توصیف وضع مطلوب(شواهد )۲

 پس از انجام راهکارهای بیان شده در گام هفتم مشاهده می شود که مشکل بد خطی دانش آموز تا حدود زیادی رفع شده است. در زیر شواهدی که دال براین تغییرات می باشد آمده است ·خود دانش آموز با دیدن نوشته های خوانا و مرتب خود ، اظهار تمایل بیشتری به ادامه ی نوشتن نشان می داد دیگر به هنگام انجام تکالیف نوشتاری ، شکایت و اعتراض نمی کرد . · با بررسی تکالیف نوشتاری دانش آموز و همچنین دفتر شطرنجی و دفتر تمرین خط تحریری او متوجه شدم که دست او خط نسبت به قبل تغییرات زیادی کرده است و. کیفیت آن بهتر شده است . · طی بازدیدهایی که مدیر مدرسه ، هر از ماه کلاس بعمل می آورد با و ارجاع گزارش خودم از نتیجه ی این اقدام  ، ایشان نیز اظهار داشتند که مشکل دانش آموز تا حد زیادی برطرف شده است . ·همکاران همیار من در که این اقدام  بامن مشارکت داشتند  نیزبا بررسی ا سناد مومدارک مربوط به شواهد ( دو تصاویر و عکس ، ها نمونه های دست خط دانش آموز ) اذعان داشتند که مشکل دانش آموز برطرف شده و احساس رضایت می کردندمادر دانش آموز نیز که قبلاً در جریان پژوهش ما بودندو  از آن استقبال کرده بودند در. جلسه ی دیدار با اولیا از پیشرفت قابل ملاحظه ی فرزند خود احساس رضایت می کردند . ·دبیر تربیت بدنی آموزشگاه نیز درنظرخواهی از که ایشان بعمل آمد اظهار داشتند که فعالیت های انجام شده ، برای رفع این مشکل خیلی مؤثر بوده است . و ازپیشرفت دانش آموز در انجام این تمرینات احساس رضایت داشتند

 ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ·

خوبی پوشه ی و کار دفتر مشق این است که آثار قبلی را نگه داری می کند با. مقایسه بین دست نوشته ها ی قبلی و فعلی دانش آموز تغییرات محسوسی مشاهده می شود از. جمله توجه به خط زمینه ، رعایت تناسب اندا زه ی حروف ، نوشتن حرف بعدی در امتداد انتهای حرف قبلی ، نوشتن حروف به شکل صحیح ، رسم شکل حروف از جهت درست ، رسم صحیح نقطه و رعایت فاصله ی متعارف بین کلمات. · او حالا مداد را بطور صحیح و اصولی در دست می گیرد و کنترل بیشتری روی مداد دارد . وقتی کلمه ای را اشتباه می نویسد از پاک کن استفاده می کند. سرمشق نویسی او خیلی خوب شده است به. نوشتن در موقعیت های مختلف علاقه نشان می دهد. نوشته های او تحسین دوستان و خانواده اش را نیز برانگیخته است . ·دیگر در هنگام نوشتن کلافه و بی حوصله نیست. سعی می کند در هنگام نوشت ن بطور صحیح بنشیند تا تسلط کافی بر نوشته هایش داشته باشد. سعی می کند با دوستانش رقابت کند. اولیای خود در را انجام تکالیف بیشتر دخالت می دهد

پیشنهادات

۱ -مسئولان آموزش و پرورش دوره هایی به را منظور آشنایی معلمان و اولیا با اختلالات یادگیری موجود در دانش آموزان و راهکارهای بهبود ها آن از که جمله ی آنها می توان بد به خطی یا نارسا نویسی اشاره کرد ، برگزار کنند .

-۲معلمان ابتدایی بخصوص پایه های اول و دوم توجه زیادی به خط نوشتاری دانش آموزان داشته باشند . چون این دوره اساس و بنیان پایه های دیگر است. که عواقب آن هیچ موقع از بین نمی رود . خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج.

۳-با توجه به این که راهکارهای اجرا شده جدید و جذاب بود واز کتاب « دکتر مصطفی تبریزی » اتّخاذ شده بود . وبا توجه به این که خود ایشان با بچه های دارای اختلالا ت یادگیری ، ارتباط داشتند . لذا بجا است سایر همکاران یا اولیا از فعالیت های مذکور در جهت رفع نارسا نویسی و بدخطی بچه ها بهره ببرند.

درباره ی mrdars.com

مطلب پیشنهادی

گزارش تخصصی؛ چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم را کاهش دهم؟

چکیده اقدام پژوهی : در سال ۹۴-۹۵ وقتی در یکی از دبستانهای شهرستان سبزوار مشغول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *