قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

درس پژوهی؛ مخلوط و محلول

مقدمه

دیر زمانی است که موضوع رشدحرفه ای معلمان به عنوان یک ضرورت اساسی در نظام های آموزشی مطرح شده است.گرایش معلمان به حرفه ای ساختن روش ومنش خود وهمچنین درنظرگرفتن خود به عنوان یک یادگیرنده مادام العمر ازجمله مهم ترین متغیر های تاثیر گذار دراثربخشی آن ها تلقی شده است (فاز۲۰۱۰ به نقل از دکتر ساکی)پژوهش بیشترین توان وظرفیت را برای توانمند سازی ذهن معلم باخود به همراه دارد.پژوهش توان فکرمعلم را در عرصه ی تدریس بهبود می بخشد و زمینه ی اتخاذ تصمیماتی عمیق تر و دقیق ترتوسط وی رادر سطح کلاس درس فراهم میسازد.ریچارد سن (۱۹۸۵)نشان می دهد که رفتارمعلمان در کلاس درس برگرفته ازتجارب آن ها در حین تدریس است وآموزش ها ی دانشگاهی نقش چندانی در رشدو شایستگی های حرفه ای آن ها نداشته اند.

در پژوهش معلم با تکیه بر رویکرد های مختلف پژوهشی برمشکلات و مسائل موجود برسر راه طراحی و اجرای تدریس اثربخش غلبه می کند.

معلم می تواندبهترین شیوه ی تدریس را از طریق درس پژوهی برگزیند و به تعامل باهمکاران خود بپردازد.این هم اندیشی ها و هم افزایی ها در سایه ی این پژوهش مشارکتی جان می گیرد.

گام اول

بیان مساله،ضرورت واهمیت موضوع:

باتوجه به گروه بندی ای که انجام دادیم ماسه دانشجوازجمله:هاجراحمدی اسلامی،پروانه رستمی، زهرا نامدار. دریک گروه قرارگرفتیم تاباهمکاری یکدیگردرس پژوهی را ارائه دهیم .درجلسه اول بامشورت همدیگرکه برای انتخاب موضوع انجام دادیم متوجه شدیم که کارورزی همه ی ما کلاس چهارم می باشدوهمچنین درکلاس های کارورزی که معلم تست گرفته بودمتوجه شدیم دانش اموزان درمبحث مخلوط هاومحلول ها مشکل دارند واکثریت نمره ی پایینی در این زمینه کسب کرده اند.برای همین ماتصمیم گرفتیم که  روش های مطلوبی را پیدا کنیم که مشکل دانش آموزان در زمینه ی تشخیص انواع مخلوط،تفاوت مخلوط ها ومحلول ها وجداکردن مخلوط ها بود را به روش مطلوب آموزش دهیم.روش های پیشنهادی ما این بود که دانش آموزان باتوجه به دوره ی سنی ای که دارند خودشان باهمکاری هم آزمایشات را انجام دهندو نتیجه گیری کنند.چون دانش اموزان گروه بندی شده اند به هر گروه قرار است امتیاز داده شودونتایج فعالیت ها توسط خود دانش آموزان گفته شودوچون خودشان فعالیت ها را انجام می دهندو وسایل آزمایش را خودشان تهیه کرده اند درگیری درکلاس بیشتر می شود.این روش پیشنهادی اعضای تیم بود که امیدواریم دربهبود یدگیری این درس اثربخش باشد.

فایل کامل درس پژوهی مخلوط و محلول پایه چهارم دبستان را از وب سایت آقای درس به صورت فایل قابل ویرایش دریافت کنید.

درباره ی mrdars.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *